Rækker Mølle Hallen

Budget


For at nå i mål med byggeriet af en ny hal og renovering af klubhuset har vi brug for stor opbakning fra lokalområdet. Samlet set koster projektet 5.900.000 kroner, og en del af finansieringen er på plads.

Finansiering

Her er et overblik over byggeriets finansiering:

Udgifter

Ny hal                                                    5.500.000 kr.
Ombygning af klubhuset                      300.000 kr.
Diverse                                                      100.000 kr.
Udgifter ialt                                 5.900.000 kr.

 

Indtægter

Lån                                                          3.000.000 kr.
Hallens egenfinansiering                       500.000 kr.
Fonde og puljer                                        800.000 kr.
LAG                                                             150.000 kr.
Sponsorater og indsamling lokalt      1.375.000 kr.
Sæddinghede Vindmøllelaug                   30.000 kr.
Firkløver                                                       45.000 kr.
Indtægter ialt                                5.900.000 kr.

 

Budget for drift af to haller

Ligesom vi har lagt budget for byggeriet af en ny hal, har vi naturligvis også kigget på, hvordan driften af hallerne efterfølgende skal hænge sammen. Driftsbudgettet samt budgettes forudsætninger kan du se her: