Retningslinjer Covid-19

Til brugerne i Rækker Mølle Hallerne

Vi glæder os over, at det fortsat er muligt for alle hallernes brugere at mødes og have en aktiv hverdag, hvor vi naturligvis føler de retningslinjer der kræves.

Tilbygningen af Faster Arena og ombygningen af omklædningsrum betyder, at det er muligt at tilbyde omklædningsrum til alle de hold, der ønsker det.

Det er vigtigt at se på de oversigter, der er hængt op, hvilket omklædningsrum I skal benytte. Der er krav om rengøring/desinfektion mellem hvert hold, så det er vigtigt at følge anvisningerne.

Der hænger skilte på alle døre, der viser hvor mange der må benytte rummet på samme tid. Det er brugernes eget ansvar at reglerne bliver overholdt.

Indgange til hallerne:

Ved indgang og udgang af hallerne er det vigtigt at holde afstand. Der står håndsprit ved alle indgange, som skal benyttes!

De hold der træner i minihallen eller i lokale 3, skal benytte døren ud til Tylvadvej ved minihallen.

Hovedindgangen benyttes når der skal trænes i Hal 1.

Den nye indgang benyttes når der skal trænes i Faster Arena.

Cafeteriet:

Cafeteriet er åbent for Take Away med mulighed for at spise i lokale 2, dvs. lokalet ved siden af cafeteriet.

Fitness:

Ved brug af fitness skal alle redskaber sprittes af inden og efter brug. Der hænger en seddel ved indgangen til fitness, hvor der skal skrives navn og tidspunkt på, så alle kan kontaktes i tilfælde af smittede med covid-19. Hold ekstra afstand og vis hensyn.

Det er vigtigt at Margit får besked om alle ændringer i hallens brug, da det kræver ekstra ressourcer at leve op til reglerne.

Vi ser frem til mange aktive timer i Rækker Mølle Hallerne.

Spørgsmål, aflysninger, kommentarer eller lignende, så kontakt:

Margit, mobil 21460046