Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde i Rækker Mølle Hallerne

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i Rækker Mølle Hallerne onsdag den 19. maj kl. 19.30 2021

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg: Birgitte Pedersen, Dorte Agerbo og Erik Skovgaard
  5. Valg af revisor.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet skal være undertegnede i hænde senest 8 dage før mødet.

På bestyrelsens vegne.

Bente Tang

Hanninggårdvej 1

6900 Skjern

Mail. hanninggaard@hanninggaard.dk