Udlejningspriser

Udlejningspriser
Kr.
Leje af stor hal pr. time inkl. Rengøring af omklædningsrum. 631,00
Leje af lille hal pr. time inkl. Rengøring af omklædningsrum. 297,00
Leje af birum inkl. rengøring. 214,00
Leje af omklædningsrum pr. stk. (- leje af hallen) 600,00
Leje af mødelokaler/birum pr. time 199,00
Leje af mødelokaler/birum pr. dag 1000,00
Leje af lokale 3 pr. dag 1500,00
Leje af cafeteriet pr. dag 1500,00
Leje af borde pr stk. 10,00
Leje af stole pr.stk. 5,00

Ved afholdelse af arrangementer med spiritus i Rækker Mølle hallen, har halinspektøren spiritusbevillingen.

Propafgift ved medbingelse af egne drikkevarer, pr. flaske Kr.
Øl og vand 5,00
Vin og spiritus 40,00