Udlejningspriser

Udlejningspriser
Kr.
Leje af stor hal pr. time inkl. Rengøring af omklædningsrum. 646,00
Leje af lille hal pr. time inkl. Rengøring af omklædningsrum. 304,00
Leje af birum inkl. rengøring. 219,00
Leje af omklædningsrum pr. stk. (- leje af hallen) 600,00
Leje af mødelokaler/birum pr. time 199,00
Leje af mødelokaler/birum pr. dag 1200,00
Leje af lokale 3 pr. dag 1700,00
Leje af cafeteriet pr. dag 1700,00
Leje af atriumgård og foyer 1200,00
Pay and Play mini hal pr. time 200,00
Pay and play stor hal pr. time 300,00
Leje af borde pr. stk. 10,00
Leje af stole pr. stk. 5,00

Ved afholdelse af arrangementer med spiritus i Rækker Mølle hallen, har halinspektøren spiritusbevillingen.

Propafgift ved medbringelse af egne drikkevarer, pr. flaske Kr.
Øl og vand 5,00
Vin og spiritus 40,00