Sidste nyt


Indvielse af Faster Arena

25/08/21

Vejen fra fodboldbane til en fin ny hal er nu tilbagelagt, og vi er i mål med byggeriet af Faster Arena.

Med på vejen har vi fået stor hjælp fra vores sponsorer, samarbejdspartner og en masse frivillige, der alle har været med til at gøre projektet muligt.

Det fejrer vi med åbent hus i hallen fredag den 17. september kl. 15.00 -17.30, hvor Rækker Mølle Hallen er vært ved pølser, øl, vand og kaffe.

PROGRAMMET
– Kl. 15.15 Velkomst
– Tale ved Jan Kirkensgaard, Faster
– Rasmus Hansen klipper den røde snor
– Ordet er frit.

Vi håber, rigtig mange vil kigge forbi og se vores nye faciliteter!


Repræsentantskabsmøde

05/05/21

Repræsentantskabsmøde i Rækker Mølle Hallerne

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i Rækker Mølle Hallerne onsdag den 19. maj kl. 19.30 2021

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg: Birgitte Pedersen, Dorte Agerbo og Erik Skovgaard
 5. Valg af revisor.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet skal være undertegnede i hænde senest 8 dage før mødet.

På bestyrelsens vegne.

Bente Tang

Hanninggårdvej 1

6900 Skjern

Mail. hanninggaard@hanninggaard.dk


Sidste nyt

01/03/21

Nu åbner Rækker Mølle Hallerne lige så stille op – dog med følgende restriktioner:

Fra onsdag den 21. april gælder følgende for indendørs idræt:

 • Indendørs idræt på tværs af alle idrætter er tilladt for børn og unge til og med 17 år og for voksne på 70 år og derover.
 • For børn og unge til og med 17 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er ikke krav om Coronapas.
 • For voksne på 70 år og derover gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Der er krav om Coronapas.
 • Der er ikke krav om Coronapas for trænere og evt. nødvendige voksne.

Ansvaret for at tjekke Coronapas ligger hos den enkelte forening. I praksis vil det ofte være træneren, der tjekker for et gyldigt Coronapas ved holdtræning. Omklædningsrum er åben for både indendørs- og udendørsidrætter. De må kun benyttes af de grupper, der må træne indendørs idræt, dvs. børn og unge under 18 år for voksne på 70 år og derover.

Voksne over 18 år må desværre væbne sig med tålmodighed lidt endnu, men går alt efter planen, vil også de kunne tage del i idrætsfælleskabet indendørs fra den 6. maj.

 • Det skal desuden sikres, at der er 4 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand.
 • Vi sørger for at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes.
 • Der er stadig krav om mundbind, vi har opsæt de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om mundbind og Coronapas

Vi glæder os til at der kommer fuld gang i hallerne igen.